Budování a péče o zahradu vyžaduje v neposlední řadě lásku a nadšení. Bez těchto atributů nelze tak náročné dílo ani vytvořit. Technické dílo dokážeme vybudovat v časově omezeném úseku, kdežto zahradu tvoříme roky. Vysázením začíná její život, který má svoje vývojové fáze obdobné lidskému životu s tím rozdílem, že její život mnohonásobně překračuje věk jedné lidské generace. Pravdivost úsloví, že otec sází strom pro svého syna, je zcela na místě. Zahrada má své období výchovy, ve kterém začínají jednotlivé   rostliny   nabývat   svých

skutečných rozměrů. Některé ani toto období nepřetrvají. Musejí být nahrazeny jinou rostlinou. V dalších letech začíná období, kdy musíme do porostů radikálně zasáhnout, porosty rozvolnit, některé odstranit, jiné zmladit, případně některé znovu vysázet. V průběhu vývoje zahrady objevujeme nové zajímavé druhy, kultivary a odrůdy, které na zahradě chceme mít. Musíme pro ně vytvořit potřebný prostor a koloběh prací se stále opakuje. Údržba zahrad je druhou naší hlavní činností. Poskytujeme služby v oblasti údržby okrasné zeleně nově založených a stávajících soukromých i veřejných ploch. Dále zajišťujeme údržbu okolí bytových zástaveb, obchodních center i okolí firemních areálů.
Údržbu provádíme jak jednorázově, tak zajišťujeme i komplexní celoroční péči.
Na základě dohody Vám připravíme celoroční plán údržby.

Nabízíme:

•    sekání, vertikutace, hnojení a plošné odplevelování trávníku
•    sekání vyššího porostu křovinořezem, odvoz travního odpadu
•    aerifikace, potažení a zapravení substrátu na travnatých plochách
•    odplevelení a přihnojování záhonů, doplnění mulčovací kůry
•    odstranění odumřelých rostlin a řez odkvetlých částí
•    zdravotní, udržovací a bezpečnostní řez stromů
•    prosvětlovací a zmlazovací řez keřů
•    likvidace nevhodných porostů a následné zpracování dřeva
•    plošné hrabání listí, odstranění listí z okrasných záhonů
•    zimní údržba ploch – odhrabávání sněhu a posyp solí

Trávníky jsou nejobvyklejším půdním pokryvem zahradních ploch, mají jednolitou texturu, uklidňující barvu a velmi dobře se podřizují modelaci půdního povrchu. V zahradě plní významnou estetickou funkci. Sjednocují jednotlivé části, z nichž je zahrada poskládána, vnášejí do nich klid a rovnováhu. Jednotná barva a struktura trávníkové plochy zvýrazňuje nejen rostliny, ale také ostatní technické a výtvarné prvky. Nejčastěji v zahradách vyplňují středovou část a je hlavní pohledovou plochou zahrady, jeho kvalita vypovídá o její výtvarné hodnotě. Trávníky parkové tvoří významnou a nejčetnější skupinu trávníků, která slouží pro potřeby běžného života na zahradě, v parcích a všech intenzivně navštěvovaných a využívaných objektech. Využívají sice stálou údržbu, ale její četnost závisí na intenzitě využívání. Jedná se hlavně o pravidelné sekání, závlahu, hnojení a chemické odplevelení, které zlepšuje životnost trávníku.

Hnojení provádíme organickými hnojivy nebo hnojivy průmyslovými v granulované nebo kapalné formě. Trávník potřebuje pravidelnou dávku hnojení, protože stálým kosením se z půdy odčerpávají zásoby živin. Během vegetace je potřeba dodávat živiny do půdy přihnojováním ve formě dusíkatých hnojiv. Důležitost dusíku spočívá především v tvorbě zelené hmoty, je důležitou komponentou pro tvorbu chlorofylu v listech. Tím udržíme zdravý růst a plně zelené vybarvení trávníku. Nedostatek dusíku se projevuje světláním listů, vadnutím a zastavením růstu. Další hnojivou složkou jsou draselná hnojiva, která bychom měli dodávat především v podzimních měsících pro udržení zdravého kořenového systému a zvyšování odolnosti vůči houbovým chorobám.

Vertikutace znamená prořezávání trávníku (z anglického vertical cut = svislý řez). Používá se na odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň na prořezání vrchní vrstvy půdy. Tím se zlepší příjem vzduchu, živin i vláhy a díky tomu probíhá hlubší a bohatší prokořenění trav. Zároveň dochází i k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků a trávník se tak zmlazuje. Vertikutace omezuje i růst dvouděložných plevelů, zejména těch s listovými růžicemi. Na trávníky do 150 m2 stačí speciální vertikutační hrábě, na větší plochy je kvůli pracnosti lepší použít mechanický nebo motorový vertikutátor s vertikálně postavenými ocelovými noži. Vertikutaci provádíme se jaře (na přelomu března/dubna) nebo na podzim (na přelomu srpna/září). Půda by měla být při vertikutaci polosuchá, z mokré půdy by se tráva mohla vytrhávat a mohli by vzniknout nevzhledné a poškozené plošky v trávníku. Před vertikutací je potřeba trávník velmi nakrátko posekat a potom prořezat do hloubky od 3 - 5 mm, a to jednou příčně a jednou podélně, aby se travní plsť i vrchní vrstva půdy intenzivně rozřezala. Veškerá vybraná plsť musí být sebrána. Po vertikutaci je třeba vydatně zalévat, aby trávník nezasychal. Dále je důležité trávník pohnojit (aby rychle dorostl a zesílil), na více poškozená místa je vhodné dosít travní semínko.

Aerifikace znamená provzdušnění (lat. aer = vzduch). Používá se na zlepšení přístupu vzduchu pro kořenový systém travního porostu, například greenů na golfových hřištích. Aerifikace je mechanickou pracovní operaci, při které dochází k provzdušňování půdy do hloubky od 3,5 – 6 cm. Odstraňuje zhutnění půdy v nadměrně zatěžovaném trávníku, zlepšuje výměnu půdních plynů a hlavně přístup vody a hnojiv ke kořenům. Po aerifikaci se díry v trávníku zapískují a provzdušněný trávník se může doplnit vhodným hnojivem.

Chemické odplevelení trávníků

Zde se používají selektivní herbicidy, likvidují plevel v trávníku, aniž by došlo k poškození travnaté plochy nebo totální herbicidy, pro likvidaci všech rostlin v místě použití. K tomuto účelu používáme osvědčené chemické přípravky. Je to nejúčinnější metoda v hubení plevelu (dvouděložných rostlin) v trávníku, pronikají až do kořenů rostlin. Tento typ údržby zeleně se aplikuje zejména postřikem. Účinek můžeme vidět po několika dnech od aplikace.

Chemické ošetření proti plísním

Předcházet před těmito chorobami můžeme preventivním postŕikem v dané období.
Plíseň sněžná – projevuje se hlavně po od távání  sněhu. Silnější výskyt je na zastíněných místech. Trávník má hnědou barvu a špatně regeneruje. Ošetření – přihnojení ledkem vápenatým nebo vertikutace.
Padlí travní – na listech se ve vegetaci vytváří bělavý moučný povlak. Listy postupně odumírají. Příčinou je vysoká vlhkost a zastíněné plochy. Ošetření – pěstování odolných odrůd a případné fungicidní ošetření.

Střih živých plotů


Pokud chceme zajistit co nejpěknější vzhled živých plotů, je nutné u nich zajistit alespoň dvakrát do roka sestřižení, které je podmínkou, proto aby měly tyto živé ploty kompaktní tvar. Provádíme střih živých plotů od přízemních velikostí až po výšku několika metrů. K této práci používáme speciální motorové plotostřihy. Živé ploty ze stálezelenýh dřevin – zimostrázu a jehličnanů, můžete seříznout, ještě než začnou rašit výhony, tedy během března. Mladé přírůstky, které se brzy objeví, pak zakryjí případná nevzhledná místa.

Mulčování výsadeb

Mulčování výsadeb je ideální možností, jak zajistit, aby výsadby vypadaly esteticky co nejlépe. Mulčováním se zadržuje voda v půdě a v neposlední řadě se potlačuje růst nežádoucích plevelů, a to v kombinaci s použitím vhodných krycích fólií a geotextílií.
Jako mulčovací materiál používáme drcenou kůru různých druhů, tak i drcenou štěpku.  Pro zvýraznění okrasných dřevin, trvalek a trav používáme kačírek a druhy drceného kamene v různých velikostech a barevných kombinacích.

Řez ovocných stromů

Z ovocných dřevin je žádoucí řez u jabloní a hrušní, kterým odstraňujeme výhony směřující do koruny. Z okrasných dřevin provádíme zimní řez u těch, které vykvétají v létě. Pro zajištění zdravého stavu a růstu ovocných a okrasných dřevin je třeba začít s jejich řezem již v zimě. Nejvhodnějším obdobím k zimnímu řezu je únor, nejpozději březen. Ovocným dřevinám správným řezem zajistíme zdravé plody bez houbových infekcí, okrasným dřevinám zas výhony obsypané květy. Řez peckovin, na který je v zimě ještě brzy, odložíme až na jaro. Cílem řezu je odstranit křížící se větve a výhony směřující do koruny. Během řezu si uvědomte, že z každého pupenu vyroste výhon. Řez provádíme vždy shora šikmo dolů bezprostředně za větevním kroužkem. Větve řežeme zhruba půl centimetru nad pupenem pod úhlem 30 – 45o, aby se list rozvinul. Řez provádíme zásadně ostrými zahradnickými nůžkami. Pro odstranění silných větví použijeme raději pilku nebo pákové nůžky. Větší řezné rány ošetřujeme speciálním balzámem pro stromy, který zabrání vzniku chorob.

Střih okrasných dřevin

Rovněž u okrasných dřevin aplikujeme zimní řez od února do března. Záleží, kdy to počasí dovolí. Řez provádíme zejména u okrasných dřevin kvetoucích v létě. To je např. ibišek syrský (Hibiscus syriacus), komule Davidova (Buddleia davidii), třezalka (Hypericum), mochna (Potentilla), zpoděr (Ceanothus), tavolník (Spiraea), ořechoplodec (Caryopteris) atd. Při řezu následujeme základní pravidlo: řezat vždy těsně nad pupenem nebo nad místem větvení. Řez provádíme zpravidla na jeden až dva pupeny. Pokud provedeme příliš silný řez starších rostlin, vyženou pouze několik postranních výhonů. Není třeba se obávat radikálního řezu, rostlina má dostatek času vytvořit výhony, které budou obalené po celé léto květy. Řez provádíme ostrými nůžkami, na silnější větve sáhneme raději po pilce. Větší rány ošetřujeme rovněž stromovým balzámem stejně jako u ovocných dřevin.

Střih popínavých rostlin

Stříhání provádíme rovněž u některých druhů popínavých rostlin. Právě řezem dokážeme mírnit jejich bujný růst. Řez se liší podle druhu popínavých rostlin. Obecně se dá však říci, že řez provádíme těsně nad zdravým očkem nebo výhonem, který roste v žádoucím směru. Zimní řez je důležitý provést zejména u opadavých popínavých rostlin v době vegetačního klidu. V zimě seřezáváme zejména přísavníky a plaménky. V polovině zimy, ještě než začne téct míza, provádíme řez přísavníků.
Při řezu je důležité myslet na to, že je třeba vypěstovat silnou kostru vhodnou pro oporu. Po jejím dosažení zkracujeme výhony na 2 – 3 očka. Pokud potřebujeme přísavník zmladit, provedeme radikální řez až u země. Nové výhony vyženou od kořenů. U plaménků horských provádíme řez poškozených výhonů na konci zimy. Dvakrát kvetoucím plaménkům zkracujeme silně rostoucí výhony o třetinu na přelomu zimy a jara. Odstraňujeme rovněž odumřelé výhony.

V Zátiší 646/12
709 00  Ostrava-Mariánské Hory

Moravskoslezský kraj
Česká republika
IČ 01542672

Pondělí - Pátek  7:00 - 18:00

Ing. David Kubiš
tel. 777 839 545
email: dkubis@zahradyostrava.cz