Střešní zahrady

Trendem dnešní doby a nedílnou součástí moderní architektury a urbanismu je maximální využití a funkčnost staveb, k čemuž přispívají střešní zahrady. Přeměnit část střechy na zahradu je možné jen tehdy, počítalo-li se v návrhu střechy se značným zatížením. Celková váha vlhkého substrátu je veliká, a nechcete-li pěstovat jen mělce kořenící rostliny, je potřeba mít vyšší vegetační vrstvu. Nejdřív je potřeba stanovit, a to je rozhodující, jakou váhu střecha ponese. Bude třeba se poradit s architektem nebo statikem. Stavební přístavby a doplňky musí být dostatečně stabilní, aby v zimě odolaly větru, dešti, povětrnostním podmínkám, napadanému sněhu na střechu. Slunce a vítr způsobí, že zalévání se stane hlavním problémem, především v létě. Nádoby, rostliny i stavby potřebují péči po celý rok.

Zelené, neboli vegetační střechy, jsou střechy zcela, nebo částečně uzpůsobené pro umístění zeleně. Svými vlastnostmi zlepšují mikroklima ve svém okolí. Hlavní výhody střešních zahrad jsou kromě vzhledového efektu zejména funkční výhody, jako např. zvýšení retenční schopnosti střechy a tím výrazné zmírnění zátěže kanalizačního systému, výrazné tepelně – izolační vlastnosti, zvlhčování vzduchu a snížení prašnosti. Zelené střechy vsakují a odpařují zpět do ovzduší v průměru 40-99% srážkové vody za rok v závislosti na typu souvrství. Představují ekologické vyrovnání zásahů člověka do přírody v důsledku zástavby, mnoha živočišným druhům poskytují zelené střechy útočiště a náhradní prostor k životu. Zelená střecha také umožňuje využít drahou plochu stavební parcely dvojnásobně – dům i zahrada v jednom a v neposlední řadě prodlužují životnost střešních konstrukcí. Zelené střechy mohou sloužit i jako místo odpočinku a relaxace.

Zelené střechy dělíme podle typu výsadby a využití:

Intenzivní

Jedná se o zahradu na střeše nebo terase. Na intenzivní střešní zahradě je možné díky vysoké vegetační vrstvě substrátu pěstovat prakticky všechny typy rostlin. Při jejím zřizování je nutno dbát na konstrukční vlastnosti budovy, především na nosnost střechy.

Extenzivní

V tomto případě jsou vytvořeny podmínky pro přežití rostlin adaptovaných na extrémní typy stanovišť. Její výhodou je nižší zatížení nosné konstrukce střechy a menší náročnost na údržbu. Tento typ zelené střechy je možno založit již s minimální vrstvou substrátu.

V Zátiší 646/12
709 00  Ostrava-Mariánské Hory

Moravskoslezský kraj
Česká republika
IČ 01542672

Pondělí - Pátek  7:00 - 18:00

Ing. David Kubiš
tel. 777 839 545
email: dkubis@zahradyostrava.cz