Zahrada a životní prostředí vytvářejí vzájemně se podmiňující celek vymezený klimatem a nadmořskou výškou. Aby mohla být zahrada krásná, přitažlivá a poskytovat vhodné podmínky pro obnovu duševní a fyzické pohody člověka, musí harmonicky zapadat do okolního prostředí a respektovat jeho zákonitosti. Stanovištní podmínky hrají při zakládání zahrady prioritní a rozhodující úlohu z hlediska výběru rostlinného materiálu. Utváření zahradní kompozice je v tomto případě věcí druhořadou.

Vliv stanovištních podmínek na rostlinstvo je nejlépe zřetelný v přírodě, kde se vlivem jejich dlouhodobého působení vytvořila charakteristická přírodní společenstva, jež tento krajinný ráz vymezují. Platí to také pro zahradu, která je nedílnou součástí přírodního prostředí. V zahradě však zaujímá rozhodující postavení člověk a snaží se zde uskutečňovat svoje zájmy a přání. Zájmy, které překračují meze dané přírodními podmínkami prostředí, nemají naději na úspěch, a naopak podaří-li se představy tvůrcem vymezených stanovištních podmínek vnést, lze předpokládat zdárný a úspěšný vývoj realizovaného díla. Při zakládání zahrady obvykle nemáme možnost volby ideálního pozemku, který by vyhovoval svou polohou a příznivým podnebím. Musíme vycházet z dané skutečnosti, řešení umět přizpůsobit daným podmínkám. Úspěch spočívá v prvé řadě v průzkumu stanoviště a výběru vhodných rostlin, které v dané nadmořské výšce spolehlivě porostou. V rostlinné říši existuje škála rostlin s různými požadavky. Od vodních a vlhkomilných až po druhy suchomilné a skalní, stínomilné až světlomilné, vyžadující chráněná stanoviště, anebo naopak snášející extrémní teplotní podmínky. Toto bohaté druhové zastoupení v jednotlivých výškových pásmech vytváří předpoklady pro úspěšnou tvůrčí práci. Při znalosti jejich stanovištních nároků a výšce růstu lze zakládat i náročné kompoziční úpravy.

Realizace zahrad patří mezi hlavní činnosti, kterými se naše firma zabývá. Zakládáme jakékoli zahrady různých tvarů, typů a možných velikostí, (od předzahrádek přes skalky po lesoparky). Realizujeme ať už jednotlivé části zahrady (vytvoření záhonů, výsadba okrasných rostlin, kompozice kamenného prvku, založení trávníků), taktéž provádíme kompletní realizaci zahrady na klíč, podle zpracované projektové dokumentace. Pro samotnou realizaci doporučujeme, aby byly dokončeny všechny stavební práce - jako jsou ploty, zpevněné plochy (chodníky s betonovými obrubníky, příjezdové cesty), okapové chodníky v zahradě respektive i umístění a usazení dřevěné stavby nebo zahradního domku, aby zbytečně nedocházelo ke komplikacím a poškození díla vedoucím k reklamacím způsobených jiným subjektem či firmou, jež by měla za následek prodražování díla. Při realizaci konzultujeme se zákazníkem jeho návrhy, myšlenky, dojmy a popřípadě i změny. Po založení zahrady nabízíme svým zákazníkům celoroční údržbu a práce, jež vedou k upravenosti a dokonalému vzhledu zahrady.

Jednotlivé činnosti související se založením zahrady:

•    modelace terénu - hrubé a jemné terénní úpravy
•    chemické ošetření pozemku
•    stavba zídek a kamenných prvků
•    stavba jezírek a vodních prvků
•    vytýčení záhonů pro výsadbu okrasných rostlin a dřevin
•    založení trávníku výsevem nebo pokládkou kobercového trávníku

V případě že si objednáte realizaci od naší firmy zajistíme Vám veškerý potřebný materiál, dopravu a veškeré práce, které s realizací zahrady souvisí, včetně přípravných a pomocných prací.

V Zátiší 646/12
709 00  Ostrava-Mariánské Hory

Moravskoslezský kraj
Česká republika
IČ 01542672

Pondělí - Pátek  7:00 - 18:00

Ing. David Kubiš
tel. 777 839 545
email: dkubis@zahradyostrava.cz