Nejlepším lékem na vzrůstající psychické zatížení, neklid a agresivitu je dobře vyprojektovaná a založená zahrada. Je fenoménem, který v dnešním civilizací poznamenaném světě dokáže nejlépe obnovit duševní a fyzickou pohodu člověka. Umožňuje jeho důvěrný styk s prostředím, z něhož vyšel, a s rostlinami, kterých se může kdykoli dotknout, o které může pečovat a těšit se z jejich přirozené krásy a užitku. Zahradní prostor tvoří samostatnou část zahrady, která obvykle navazuje na obytnou terasu nebo dům.

Slouží k trávení volného času a prožívání nerušeného odpočinku. Náplň a způsob řešení spočívá ve funkčním a výtvarném uspořádání jednotlivých přírodních a technických prvků v harmonicky sladěné prostředí a estetický působivý celek, schopný uspokojit přání a představy zákazníka. Na jeho vytváření se podílejí hlavně prvky biologické povahy – stromy, keře, květiny, trávníkové plochy, a dále přírodní prvky – voda, kámen a terén ve svém mnohotvarém projevu.V návaznosti na ně také prvky technické. K nenahraditelným patří cesty, schody, zídky a zdi, ploty, zahradní stěny, pergoly, zahradní domky, altány, osvětlení, zahradní nábytek, často nazývané zahradní architektura.Nejdůležitějším krokem zahradního návrhu je prostorové členění zahrady s umístěním kulisových výsadeb, které slouží jako ochrana před nežádoucími pohledy, jež narušují soukromí zahradního prostředí. Prostorová skladba závisí na plošných podmínkách, na druhu oplocení, a prostorových možnostech. Optickému zvětšení mohou napomáhat výhledy do okolí. S prostorovým členěním zahrady úzce souvisí rozmístění ostatních porostních skupin na ploše. Kulisové výsadby stromů a keřů tvoří u většiny zahrad současně kosterní zeleň, zvláště na malých pozemcích, kde pro další výsadby již není dostatek místa. Z tohoto důvodů věnujeme největší pozornost výběru dřevin pro tyto výsadby.

Kvalita zahradní kompozice velmi úzce souvisí s vymezením trávníkové plochy, která sjednocuje zahradu do vzájemného harmonického celku. Z kompozičního hlediska vytváří v zahradě ústřední plochu. Trávníková plocha nemusí v zahradě tvořit pouze pravidelný tvar, může být pomocí okrasných výsadeb uspořádána v ladných táhlých křivkách do různých zálivů, ve kterých mohou být podle potřeby umístěny další zahradní akcenty – odpočívadla, bazén, vodní prvky, dětský koutek a také nezbytné hospodářské a manipulační plochy. Zvýší se tím atraktivnost řešení zahradního prostoru o další detaily, ve kterých se mohou výtvarně uplatnit výsadby solitérních dřevin, květin, cibulovin, okrasných trav, kapradin, růží, případně jiných úprav, dle přání investora.

Navrhuji a kreslím projekty soukromých zahrad, kromě toho zpracovávám studie nebo návrhy sadových úprav parků, náměstí, kulturních a obchodních center, historických objektů, veřejné zeleně měst a obcí, výrobních a obchodních areálů firem, pracuji rovněž na obnovách zeleně v okolí bytových výstaveb, či panelových sídlištích. Zabývám se návrhem zeleně rekreačních a sportovních areálů, navrhuji doprovodnou liniovou zeleň okolo komunikací. Pro obce nabízíme zpracování studie proveditelnosti regenerace obecní zeleně a dendrologické průzkumy.

Zaměřuji se na kvalitní a odbornou práci od studie, přes návrh až po projekci zahrad, včetně autorského dohledu při realizaci.
V rámci této činnosti zabezpečujeme konzultace při realizaci zahrad, grafické 3D návrhy/studie a projekty záhrad, prostřednictvím zahradního architekta anebo odborného projektanta s bohatými zkušenostmi ve svém oboru. Po konzultaci a odsouhlasení projektu zákazníkem vypracujeme kalkulační cenu na realizaci navržené zahrady, anebo sadovnické úpravy. Následuje dohoda termínu realizačních prací, která je závazná na základě smlouvy o dílo.

Pokud si chcete zahradu zrealizovat sami, nabízíme Vám prodej rostlin za zvýhodněnou cenu. Doprava na místo realizace zahrady je samozřejmostí. Na přání je možné rozmístění rostliny dle osazovacího plánu, případně autorský dozor, kde Vám budou asistovat náš architekt.

 

Zahrada je poslední luxus našich dnů, protože vyžaduje to, co je v naší společnosti nejvzácnější a nejcennější: čas, pozornost a prostor.

Dieter Kienast

V Zátiší 646/12
709 00  Ostrava-Mariánské Hory

Moravskoslezský kraj
Česká republika
IČ 01542672

Pondělí - Pátek  7:00 - 18:00

Ing. David Kubiš
tel. 777 839 545
email: dkubis@zahradyostrava.cz